Startsida
FAQ
- Sortiment
- Forskning
Åsikter
Samarbetspartners
SvenskaEnglish


Choice hjälper

Vår målsättning har alltid varit att bli ett snällt och hållbart alternativ till rökare och snusare som vill bli kvitt sitt nikotinberoende.
I linje med den målsättningen kan vi med viss stolthet visa den ettårsuppföljning som tandläkare Kaj Lernfelt gjorde på sin testgrupp i slutet av 2005. Kaj hade då följt gruppens elva personer, som under ett drygt år erbjudits Choice i stället för de olika nikotinsnus som alla använde när projektet inleddes.
Kaj kunde under projektets gång notera många positiva förändringar hos sina testpersoner, så många att vi här inte har plats för att redovisa alla. Det räcker med ettårsuppföljningens tydliga slutresultat:

5 av 11 blev helt snusfria
3 av 11 hade helt gått över till nikotinfritt snus
1 av 11 använde nikotinsnus på morgonen, resten av dagen nikotinfritt snus
2 av 11 hade återfallit till nikotinsnus

I en avslutande projektkommentar skrev Kaj Lernfelt:

Nikotinfritt snus förefaller vara ett bra alternativ fört snusare att avsluta ett nikotinberoende och ger inga antydningar om slemhinnereaktion utan tvärtom ses god slemhinneläkning vid utbyte från nikotininnehållande snus.