Startsida
FAQ
- Sortiment
- Forskning
Åsikter
Samarbetspartners
SvenskaEnglish
Användningen av nikotin ökar trots att forskning klart visar på giftets farlighet.
De flesta rökare och snusare vill komma från sina laster. Det vanligaste sättet att sluta röka är att börja snusa. Men snusning ger ett ännu starkare nikotinberoende,
vilket gör det ännu svårare att sluta.

En genomsnittssnusare får i sig nikotin motsvarande 30-40 cigaretter per dag. Nikotinsnus innehåller dessutom fler än 2 500 kemikalier, varav 28 är bevisat cancerogena.Källa: Tobaksfakta

Snus-undersökning

"Nicotinfritt snus förefaller vara ett bra alternativ för snusare att avsluta ett nikotinberoende och ger inga antydningar om slemhinnereaktion utan tvärtom ses god slemhinneläkning vid utbyte från nikotininnehållande snus."

Detta skriver tandläkare Kaj Lernfelt i Uppsala som har gjort en oberoende undersökning.
Det är en observation av slemhinne-reaktion vid utbyte av nikotininnehållande snus mot nikotinfritt dito (Choice).
Undersökningen utfördes under hösten 2004 med en användaruppföljning under hösten 2005.Sammanfattning av Kaj Lernfelts forskning